Kinas uppvaknande ur opiumruset ~ 1906

Förut omtalade bestämmelser till undertryckandet av opium-missbruket i Kina offentliggörs nu. I telegram från Peking betonas att de är de mest drastiska stadganden som någonsin påbjudits.

Varje opiumätare i Kina skall registreras, och hans vanliga förbrukning av giftet antecknas. Från dagen för dekretets utfärdande får ingen kines äta opium, om han hittills avhållit sig därifrån. En mängd straff stadgas; det enklaste är förlusten av alla medborgerliga rättigheter. Landet runt ska ämbetsmännen gratis utlämna medicin till motverkande av opium-giftet och begäret efter det.

Stadgandet rörande ämbets- och tjänstemän är typiskt; det bestämmer följande:

Ämbetsmän och tjänstemän över 60 års ålder, vilkas törst efter opium är mycket stark, ska behandlas milt. Men de höga ämbetsmän, prinsar och liknande, som är under 60 år gamla, får inte gömma sig undan, utan måste meddela regeringen att de är villiga att genast avstå från bruket av detta hemska gift; alla andra ämbets- och tjänstemän, som är yngre än 60 år, måste oavsett styrkan i deras opiumtörst överge missbruket inom ett halvt år; annars avskedas de utan vidare.

Varje försök att i hemlighet fortsätta missbruket medför, när det upptäcks, förlust av all rang och av innehavande ämbete samt av möjligheten att vidare användas i rikets tjänst.

Alla lärare, officerare, soldater och matroser i alla tjänstegrader ska inom tre månader ha fullständigt lagt bort allt bruk av opium.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!