Kvinnliga idrottsproffs ~ 1884

Kvinnliga idrottsproffs hör man numera ej sällan omtalas, yttrar Vestmanlands läns Tidning.

Som ett exempel därpå från vår ort meddelas att ett ungt fruntimmer sistlidna onsdag tillryggalade på skridskor den två mil långa vägen från Ängsö till Strängnäs på inte fullt 45 minuter, oaktat motvind var rådande.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!