”Låt oss skiljas” ~ 1891

Med ångaren ”Temis” medföljde till Göteborg på dess sista resa från Norge ett fästfolk, han svensk och hon norska.

Under resan fann emellertid fästmön att hennes utkorade ägde åtskilliga i hennes tycke mindre behagliga egenskaper, varför hon vid hitkomsten sa honom ett kallt ”låt oss skiljas”.

Detta var emellertid inte i fästmannens tycke, och han vägrade helt enkelt att utlämna fästmöns tillhörigheter, som förvarades i hans koffert, förr än tillkallad polis övertygade honom, att det var allvar.

Delningen av koffertens innehåll försiggick därefter på ångarens fördäck under en mängd på kajen stående åskådares skrattsalvor.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!