Leo Tolstoj kommer till Sverige ~ 1892

Enligt i onsdags ingånget telegram till Jönköpings-Posten kommer greve Tolstoj i dagarna till Enköping i avsikt att för sin hälsa rådfråga doktor Westerlund.

Antagligen har herr J. Stadling, vilken som bekant från Stockholm begett sig till Ryssland för att under greve Tolstojs ledning lära känna nöden i Ryssland, fäst Tolstojs uppmärksamhet på doktor Westerlund.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!