Levande begravd ~ 1886

Följande förskräckliga historia berättas från Saumur, Frankrike.

En ung man, angripen av en smittsam sjukdom, avled hastigt, åtminstone trodde man så, och befallning gavs att han skulle begravas så fort som möjligt.

Då kistan bars till garven tyckte likbärarna att de hörde en knackning under locket, men som de fruktade att väcka panik bland de närvarande fortsatte de med sin börda.

Kistan nersänktes i graven, men då jorden kastades över den, hörde alla de närvarande tydliga knackningar inifrån locket. Innan detta fick brytas upp, måste man emellertid sända efter mären, vilket tog ganska lång tid.

Då locket blivit avtaget, gjorde man den förskräckliga upptäckten, att den olycklige unge mannen alldeles nyss avlidit av kvävning.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!