Litet prat om husfruar, saltgurkor, äkta män och andra konserver ~ 1904

Det anses som en merit att vara ”väl konserverad”.

Detta gäller främst damerna, för hvilkas trefnad det är ett lifsvilkor att bli lite beundrad för yttre fägring ̶ en oskyldig svaghet, som vi gärna förlåta dem.

Men det gläder mig ock att se en väl konserverad herre, i synnerhet om han är gift. Ty då bevisar det, att han har en utmärkt hustru.

En god husmor har heder af goda konserver. Men hvarken lingonsylt, saltgurkor eller sparris i burk ge henne sådan husmoderlig ära som en väl konserverad man.

Jag såg häromda´n skådespelaren Sternvall på gatan.

Kors, hvad den karlen bibehåller sig väl. Han såg tio år yngre ut, än när jag skådade honom i ansiktet första gången för femton år se´n.

Det här säger jag egentligen som ett smicker åt fru Sternvall. Ty det ä´, som sagdt, oftast fruarnas förtjänst, om deras män bibehålla sig ungdomsfriska och matfriska och 3fliga och glada.

Kommen i håg det här, I fruar!

Svep in era män i hemtrefnad och go´ mat! Då hålla de sig i vårlig friskhet intill ålderns höst.

Värm deras hjärtan med vänlighet och rena strumpor och näsdukar och glöm inte att koka äggen lagom och ge kaffet den arom det skall ha! Så bibehålles de vid ungdomsfriskt humör.

Sylta in dem i kärlek och rökt halmstadslax och håll borddukar, barnungar, handdukar m.m. rentvättade. Så blir deras själ alltid ung och glad, och kroppen mä´.

Kom ihåg dä´, ni fruar!

Konservera era män, så ha´ ni stor ära och nytta däraf i alla era lifsdagar!

Jag träffa´ häromda´n en fru, som hade fått pris på landtbruksutställning för konserver.

Men jag sa´ till henne så här:

”Hvarför stälde ni inte ut er man? sa´ jag. Han skäms minsann inte för sig, sa´ jag. Han ä´ er bästa konserv, sa´ jag. Ni få pris för rabarber och krasse på buteljer och pickles i glasburkar, sa´ jag, tänk hva´ ni skulle få för väl konserverade gubbar i frack och hvit halsduk, sa´ jag.”

Hon lofvade att fundera på saken.

Lycklig yngling

Lämna ett svar

error: Content is protected !!