Lokomotiveldaren från Helsingborgs svinslakteri ~ 1892

Med egen livsfara räddade lokomotiveldaren på den från Helsingborgs svinslakteri strax efter kl. 12 i lördags middag kommande växelmaskinen två barn, vilka vid vägövergången på söder befann sig framför bantåget.

Flera barnungar sprang på övergången strax innan tåget kom, men skyndade undan när varningssignalerna ljöd; en liten stackare, som tycktes vara omkring 4 à 5 år gammal, blev emellertid kvar.

Tåget var blott några alnar från den lilla och stoppning syntes omöjlig, varför barnet ovillkorligen skulle krossats av det frambrusande lokomotivet, om inte i sista stund eldare Johansson kastat sig framför lokomotivet och slungat åt sidan.

I samma ögonblick detta skedde, rusade en ett par år äldre flicka fram för att försöka få undan barnet, men tvekade eller snubblade till, så att även hon syntes komma under tåget.

Den raske eldaren lyckades emellertid få fast i henne och kasta henne från spåret samt själv komma därifrån, innan en sekund senare tåget hade rullat över platsen.

Det är gott och väl att personer finns som i farans stund är redo att våga liv och lem för att undan säker död rädda andras barn, men vad skall man säga om den ordning som tillåter barnen att till lekplats välja ett järnvägsspår som oupphörligen trafikeras, frågar med skäl Helsingborgs-Posten.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!