Lycka i olycka! ~ 1884

Fredagen den 10 dennes nedföll från vindskupan uti huset n:o 6 Grefturegatan ett 2 års gammalt barn.

Barnet kom att hänga på ett över gården utspänt klädstreck, vilket mildrade fallet, och barnet undslapp blott med en konstution i huvudet, samt smärre skråmor på benet. Läkaren har förklarat att ingen fara var för barnets liv.

Fostermödrar och föräldrar samt anhöriga, glöm ej att ha tillsyn över era barn.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!