Malmö stad ~ 1871

Malmö stad, som numera räknar över 25.000 invånare, har av K. M:t blivit skild från Malmöhus läns landstingsområde och kommer att från och med detta år utgöra ett särskilt sådant område • Kongsbacka Annonsblad, 1871

Lämna ett svar

error: Content is protected !!