Malmö stadsfullmäktige ~ 1887

Malmö stadsfullmäktige nedprutade vid sitt sista sammanträde sotartaxan till ungefär hälften av dess belopp. Det får sotarna sota för! • Kapten Puff, 1887

Lämna ett svar

error: Content is protected !!