Manfolk som uträttar kvinnogöra ~ 1884

På vissa platser i Småland har det, omtalar Smålands Allehanda, väckt mycket uppseende att landsmän av jordbruksarbetareklassen som kommit tillbaka hem från Amerika ofta erbjuder sig att biträda vid kornas mjölkning och utför arbetet med en vana och säkerhet som förbluffar gamla ladugårdspigor.

Man har emellertid funnit idén god och börjat tillämpa den här och där.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!