Matens temperatur då den överförs till magen ~ 1889

Matens temperatur då den överförs till magen bör inte överstiga 38 grader, för att inte störa matsmältningen. Födan måste dock uppnå denna värmegrad innan den kan smältas, och frambringas den inte genom konst innan magen mottar födan, så måste magen tillsätta vad som felas.

Av detta skäl har kallt vatten ett så menligt inflytande på matsmältningen. För heta saker retar och försvagar magen och fördärvar tänderna.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!