Medel mot strejk ~ 1891

De unga arbeterskorna vid en cigarettfabrik i södra Frankrike gjorde nyligen strejk och begärde en förhöjning i arbetslönen av 25 procent. Fabrikanten gick genast in på deras begäran, men med villkor att den strängaste tystnad skulle iakttas under arbetet.

Efter tre dagars förlopp kom alla arbeterskorna och bestormade honom med böner om att få återgå till de förra villkoren.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!