Medellivslängden inom olika yrken ~ 1884

Till förmån för livförsäkringsbolaget ”Victoria” har utgivits en tioöresbroschyr vari man bland annat får veta att medellivslängden hos präster är längst, ty den är inte mindre än 66 år.

Lägsta medelåldern eller endast 30 år förekommer däremot hos slipare och särskilt så kallade torrslipare, ty det fina mineraliska stoft som de inandas är högst farligt för lungorna.

Därnäst kommer gruvarbetare, smeder, gjutare, glasblåsare och boktryckeriarbetare, hos vilka medelåldern inte överstiger 40 år. Här syns det också vara inandningen av mineraliskt stoft som förkortar livet.

Skräddarnas medellivslängd är 45 ½ år. Antagligen är det den tvungna sittande ställningen med korslagda ben som inverkar på underlivets organ, kanske på bröstet även, och därigenom gör livet ett eller annat år kortare.

Skomakare och målare lever i medeltal 47 år.

Murare, som intar en högre ”ställning” i samhället och vistas i fria luften, lever 48 år i medeltal, och timmermännen 49 år.

Läkare lever 52 år i genomskärning, vilket inte är så litet, då man betänker att de måste umgås på förtrolig fot med smittosamma sjukdomar och annat, som till det mänskliga eländet hör, samt inte ens får nattro.

Skollärare, slaktare och trädgårdsmästare lever inte mindre än 57 år i medeltal, vilket bevisar att skoldamm, blodångor och blomsterdoft inte är så ohälsosamma att inandas och, särskilt vad skollärarna beträffar, att knapp diet är hälsosam.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!