Min tanke ~ 1905

I de högre sfärer,
där oss kval ej tärer,
vill min tanke sväva fri och glad.

Han så gärna dröjer,
där oss allt förnöjer,
i de ljusa drömmars stad.

Aldrig får den rasta,
måste ständigt hasta
från ett uppnått, till ett högre mål.

Intet slut på färden,
finns i tankevärlden
och den intet uppskov tål.

Jordiskt sätt att tänka,
tanken lätt kan sänka
ned till dådlös själviskhetens ro;

Och det kan inunder
visa mänskofunder
ligga år av övertro.

På min tankebrygga,
vill jag ständigt bygga
tills mot höjden, högre upp jag når

och mitt tjusta öga,
öppnat i det höga,
klarblick över tingen får.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!