Modermord ~ 1880

Från Nyköping skrivs till Nya Dagligt Allehanda:

Till cellfängelset här förpassades i lördags 44-åriga statdrängshustrun Maria Katarina Carlsdotter från en jordbruksfastighet, lydande under Ekensholm i Dunkers socken, för att undergå förhör angående ett brott av den mest upprörande beskaffenhet, nämligen ett mord på sin inneboende 74-åriga moder.

Om den hemska gärningen berättas följande: Måndagen den 3 denna månad, omkring klockan 5 på eftermiddagen, hade modern gått för att hämta vatten, varvid dottern smugit sig efter och störtat henne huvudstupa i brunnen. Det arma offret hade ägt styrka nog att hålla sig uppe, men med onaturlig grymhet hade den hjärtlösa dottern tryckt ner henne och hållit henne under vattnet tills livet flytt.

Mörderskan har sex barn, av vilka fem är i tjänst, så att endast ett är i hemmet. Ingen enda förmildrande omständighet finns och motivet till brottet tycks vara detsamma som man iakttagit i liknande fall, nämligen att bli befriad från det besvär den gamla förorsakade.

Carlsdotter, som är liten till växten och äger ett hårt, nästan grymt uttryck i sitt ansikte, har förvisso erkänt sitt brott, men har hittills visat sig fullkomligt kall och likgiltig inför den förfärliga gärning hon begått.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!