Något förödmjukande för mänskligheten ~ 1884

Något förödmjukande för mänskligheten är följande av en tysk tidning anställda statistiska beräkning.

Antar man jordens befolkning till 1,200 miljoner så skulle de alla få plats på den frusna ytan av Bodensjön, och trängseln vore det oaktat inte synnerligen stor, då var och en erhöll 4 kvadratfot till sitt förfogande.

Brast isen och gick sålunda hela mänskligheten på en gång förlorad, skulle därigenom sjöns vattenstånd endast stiga med 6 tum.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!