Något vräkigt uppträdande ~ 1862

Herr Behrens, som varit grosshandlare, har några gånger i ”Trollflöjten” sjungit ”Sarastros” parti.

Vem kan i betraktande av hans förra yrke undra därpå att hans uppträdande är något ”vräkigt” och att han mera liknar en person som stiger fram för att ”äta eld” eller något dylikt, än en egyptisk präst.

Även rösten smakar eller rättare genljuder av detta yrke, ty den är något ”en gros”, vilket kunde översättas med tjock eller grötig.

Med detta klander har vi inte velat säga att mannen ju kan i en framtid bli bättre, när han får allting (således även rösten) för sig mera klart.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!