När aptiten fattas ~ 1892

Att dricka vatten en halv eller hel timme före måltiden är mycket nyttigt, emedan det rensar magens väggar från det slem, varmed de är överdragna, när magen är tom, och framkallar förberedande rörelser i tarmkanalen. Magsäckens slemhinna är bättre lämpad att motta och behandla födan, när den på förhand har blivit befriad från sitt slemtäcke.

Denna samling av slem är i synnerhet stor om morgonen. Den föda, som njuts på denna tid, överdras därför mer än annars med en massa av detta tjocka, sega slem, och då kan magsaften ej utöva stort inflytande på födan, så att matsmältningen försiggår mycket långsammare än senare på dagen.

Den långsträckta, sammanfallna magsäcken med dess veckade slemhinna och det slippriga innehåll – ty sådan är magens normala tillstånd före frukosten – är inte lämplig att med fördel motta födan. God motion före denna måltid sätter blodcirkulationen i gång och driver blodet med större lätthet genom ådrorna. Att dricka ett glas vatten är mycket nyttigt, då slemmet därigenom avsätts, magen till en viss grad utspänns och en hälsosam rörelse uppväcks, varigenom både den och tarmkanalen förbereds att motta födan.

Iakttagelser har visat, att en vätska, som inte innehåller några retande beståndsdelar, såsom vatten, strax uppsugs av magen, och att denna vätska, till och med om någon föda skulle finnas kvar, i mycket ringa grad blandar sig därmed.

Friska och kraftiga personer, med en spänstig och elastisk magsäck, bör dricka kallt vatten före måltiderna, men sjuka och svaga personer varmt vatten.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!