När damerna för krig ~ 1895

Idag på morgonen då ett sällskap yngre fabriksflickor med sina älskare skulle bege sig ut åt skogen utom Kungsholms tull uppstod mellan ett par av den kvinnliga delen av sällskapet en ordväxling vilken snart övergick till allmänt slagsmål damerna emellan varvid parasoller, korgar och lösryckta hårflätor m.m. användes som vapen.

Den manliga delen av sällskapet, mest större s.k. ligapojkar drog sig från frispektaklet vilket åsågs av en stor del gott folk som med applåder och bravorop gav sitt bifall tillkänna.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!