Nordamerikas miljonärer ~ 1893

Amerikas rikaste man är utan tvivel Mackay. Hans förmögenhet är omöjlig att beräkna, enär den huvudsakligen ligger i amerikanska guld- och silvergruvor.

Näst efter Mackay kommer W. W. Astor, vars förmögenhet uppskattas till 150 miljoner dollars.

Därnäst kom nyligen avlidne Gould med 100 miljoner dollars.

Därefter Rockefeller med 90 miljoner. Sedan Cornelius Vanderbilt med 90 och W. K. Vanderbilt med 80 miljoner dollars.

John Jacob Astor anses äga 70 miljoner; Henry M. Flagler 60; John S. Blair, L. Stanford och C. P. Huntington vardera 50 miljoner dollars osv.

Mackay är född irländare och började sin bana i Amerika med – en hacka och en spade och arbetade mot ringa daglön.

De nu levande Vanderbiltarnas farfar var bondson och började sin bana som färjkarl med en båt värd 80 dollars. Vid sin död efterlämnade han en förmögenhet av 85 miljoner dollars, vilken sönerna nu fördubblat.

Familjen Astor anses vara den finaste. Dess förmögenhet har huvudsakligen vunnits på tomtvärdenas oerhörda stegring i New York.

Utom de ovan nämnda finns det i Amerika över 4000 mångmiljonärer, vilkas förmögenhet uppskattas till mellan 10 à 20 miljoner dollar för dem vardera.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!