Ny brödberedningsmetod ~ 1892

Enligt meddelande från Petersburg lär en ryss vid namn Golovine ha uppfunnit en metod att baka billigt rågbröd, utan att rågen förut behöver malas till mjöl.

Rågen renas först i en triör från föroreningar, varefter den blandas med vatten och utsätts för kraftig omrörning. Efter en dylik, flera gånger upprepad tvättning, varvid även betydlig svällning och uppmjukning inträder, behandlas rågen i en desintegrator av särskild konstruktion, vilken sönderkrossar den till en fullkomligt homogen deg. Under tillsättning av jäst bearbetas massan ytterligare i en degknådningsapparat, varefter den får jäsa under 6 timmar samt slutligen formas till bröd och bakas på vanligt sätt.

Det sålunda framställda brödet är välsmakande och mycket billigare än det på vanligt sätt beredda.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!