Också en himlafärd ~ 1895

Två muntra fruar, som handlar med fisk, åkte härom morgonen vid 8-tiden raskt över Norrbro i en kärra lastad med fisk. Plötsligt slungades de med kärra och fisk ett stycke på väg upp mot himlen under salut av en knall, liknande ett sprängskott.

Stor undran, förvåning och folksamling! Man rusade till platsen och såg den järnlucka, som täckte brunnen ned till rikstelefonens underjordiska kabelledningar, uppriven och sönderbruten. Brunnen hade tydligen blivit fylld av från något gasrör i närheten utströmmande gas, som nu exploderat. Däri fann man förklaringen, som kunde delges fiskfruarna då de återkom ned, sedan kärran övervunnit den exploderande gasens kraft och i följd av tyngdlagen återvänt till jorden. Utan att ha lidit någon skada under den korta, men äventyrliga och högst originella luftfärden, fortsattes resan över Norrbro.

Någon dylik explosion har man, dessbättre, inte förr haft här. Det vore annars rätt kusligt att åka över de med allehanda ledningar underminerade gatorna. Det har orsakats rätt mycket arbete att söka upp gasrörsläckan.

Hur explosionen varit möjlig, eller med andra ord varifrån den tändande gnistan kommit, är ännu outrett, men man förmodar att hästen med sin sko slagit eld mot järnluckan eller stenläggningen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!