Öppnande av gravar i Köping ~ 1883

För inte så lång tid tillbaka lästes i en del tidningar en notis, att några barn, som passerat den förbi kyrkogården ledande landsvägen, hört stönanden och nödrop.

Denna barnens berättelser hade till följd, att, för skvallrets tystande, några gravar måste öppnas, och befanns då allt vara som sig borde.

En brevskrivare meddelar, att ryktet härrörde därav, att en buktalare roat sig med folk.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!