Papegojor som operasångare ~ 1885

Papegojor som operasångare, det är naturligtvis blott möjligt i nya världen.

I Lima (Peru) hade en italienare haft nog tålamod att lära ett antal papegojor att sjunga, och annonserade Bellinis ”Norma” (Fragment) med papegoj-solo och körer.

Han ackompanjerade själv de befjädrade sångarna med ett harmonium.

Efter papegoj-kören ”Castafior”, utbröt ett så stormande bifall, att sångarna, förskräckta och högljutt skrikande flög upp på teatervinden.

Impressarion hade inte förutsett detta. Han bad publiken ha tålamod, tills han hade fångat flygarna och började nu med tillhjälp av en av teaterns arbetare jakten efter dem.

De lyckades dock inte förmå de skrämda sångarna att ånyo börja och den musikälskande publiken gick miste om föreställningen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!