Potatis istället för såpa ~ 1883

Man lär nu kunna begagna potatis även vid linnetvätt. Den kokas för detta ändamål, dock ej mera än att den inte faller sönder i handen. Därpå gnuggar man linnet med potatisen, på samma sätt som man gör med såpa. Potatisen gör linnet renare och vitare än såpan.

Dess begagnande istället för såpa är i synnerhet fördelaktigt vid tvätt av färgade dukar, västar och andra saker, emedan dessa varken förlora färg eller inre värde såsom fallet ofta är vid användning av såpa eller lut.

Potatis utövar inte heller något skadligt inflytande på saker av siden med flyktiga eller alldeles falska färger.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!