”Skomakare bli vid din läst” ~ 1892

Häromdagen sotades det i en gård i Norrköping. En där boende skomakargesäll stod då och beundrade den lätthet varmed sotaren klättrade nedför skorstenen samt beslöt att göra experimentet efter.

Han klättrade följaktligen upp genom brandluckan och begav sig så på nedfärden genom skorstenen, vilket gick fortare än skomakaren tänkt, tills han hejdades av ett spjäll, över vilket han blev hängande i ena armen, illa tilltygad och utan att komma loss.

En ytterligare olycka ville att man, just som skomakaren hängde där mellan himmel och jord, började elda någonstädes i huset, så att skomakaren höll på att bli kvävd till döds innan en kamrat, tillkallad av hans rop, med begagnande av en lina bragte honom ur hans mindre behagliga läge.

Sedan skomakaren därefter med ett bad blivit befriad från den mer än vanliga svärtan, märktes att han lidit rätt betydliga skador på sin resa, den han nog inte så lätt glömmer.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!