Praktisk kärlek ~ 1888

Från Mjellby berättas:

En dag gick en torpare i H…by jämte sin hustru och kupade potatis. Då kom några vänner som hade med sig öl och brännvin och fick torparen med sig. Men just när sällskapet på eftermiddagen var som gladast kom torparehustrun och tog sin käre herre och man i kragen, och när han inte godvilligt följde med gav hon honom några örfilar samt ett par duktiga sparkar, varefter hon tog honom med sig hem.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!