Räddningslinor i husen! ~ 1887

Ehuru vi i Stockholm har en duglig och berömvärd brandkår, torde det kunna hända att vid nattetid inträffande eldsvåda i hus, där betydligare massor folk bor, personer riskerar att brinna inne.

Tänkom oss nämligen att en 4 våningar hög byggnad, där 10 à 15 familjer bor i varje våning, en natt, då alla ligger försänkta i sömn, råkar i brand och det finns blott en trappgång genom vilken man kan komma ned! Hur skulle det ta sig ut? Vilken villervalla skulle inte uppstå, vilken trängsel! Vilken risk för de arma varelsernas liv!

Och allt detta kunde i betydlig grad förekommas, ifall i varje lägenhet en räddningslina fanns, medels vilken man kunde hala sig ned utvändigt.

Kostnaden, som tydligtvis borde drabba husägaren, vore väl obetydlig i jämförelse med den trygghet som bereddes.

Vi rekommenderar saken åt vederbörande myndigheter.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!