Rysk kejsarinna svenska till börden ~ 1892

En genealogisk förteckning, som finns införd i domboken för Ås härad av detta län den 12 september 1758, § 18., söker visa, enligt vad oss blivit meddelat, att ryska kejsarinnan Katharina I, eller tsar Peter den stores gemål var född i Germunderyd, Toarps socken, av den ännu här existerande släkten Rabe.

Reinhold Johansson Rabe, mecklenburgisk adelsman från Rostock, var den förste av denna släkt som blev svensk undersåte. Han tjänte sig upp till kapten vid Älvsborgs regemente och blev skjuten vid Fredrikshall i Norge den 14 januari 1660. Hans lik är begravet i koret av Toarps kyrka.

Denne kapten Rabe var gift med Karin Ravingius, dotter av kyrkoherde Ravingius i Rångedala, och hade i sitt äktenskap tre döttrar och två söner. Endast sonen Ernst Johan och dottern Paulinas namn är läsliga i förteckningen. Den ene sonen, efter all sannolikhet den nyss nämnde Ernst Johan sedermera kejsarinnan Katharinas fader, blev regementskvartermästare vid förbemälda regemente och gifte sig med en sekreterares änka i Riga, vid namn Elisabeth Moritz. Med henne ägde han två barn, sonen Sven Reinhold och dottern Katharina; men sedan han år 1684 avlidit på sitt boställe Germunderyd flyttade änkan därifrån med sina två små barn åter till Livland.

Sonen Sven Reinhold Rabe tjänte sedermera vid svenska armén och stupade i en träffning i Polen; varemot dottern Katharina Rabe uppnådde på sätt historien förmäler den lysande värdigheten av Rysslands behärskarinna.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!