”Sämre folk” ~ 1893

Det möter oss ännu inte så sällan, det fula uttrycket ”sämre folk”. Och dock är det i den betydelse det vanligast används, en lögn! Ens ställning i samhället gör en varken bättre eller sämre, utan det sätt varpå man fyller sin uppgift.

Det är inte rocken som gör mannen och kvinnan. Det är hans eller hennes människovärde. Och detta sitter inte utanpå.

Den ”simpla arbetarkarl”, som föder sig med sina händers ärliga arbete, är en vida bättre karl än den fint klädde herre eller dam på modet, som av föräldrar eller andra måste ha pengar att föra ett onyttigt liv.

Har du ingen dålig handling, ingen dålig avsikt att blygas för, så bär ditt huvud högt och se modigt framtiden an. Lär att känna ditt eget människovärde och sträva av alla dina krafter att ta reda på, vad människorätt är. Ställ höga krav på dig själv. Det är att börja i rätt ända. Sedan ska kampen vara dig lättare än du tror och du ska vinna mera än du anar.

Man är inte ”sämre” för det man är fattig, eller ”bättre” för det man är rik. Det är inte värdet, varefter man bedöms från högre ståndpunkt.

Liten kan också bli stor. Det är ebb och flod även på livets stora flod.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!