Sex barn döda ~ 1888

Sex barn döda efter varandra under loppet av sex dygn i en familj borde höra till det ovanliga. Denna prövning har dock, enligt Norrl.-P:n, dagkarlen Borg i Bagghyttan, Torsåkers socken, fått genomgå.

Måndagen den 3 december på förmiddagen avled ett av hans barn, på eftermiddagen det andra, och dagen efter likaledes två; alla 4 inom en tid av 28 timmar.

Då dessa fyra begravdes på lördagen, hade redan det femte dött på fredagen, och på söndagsmorgonen dog det sjätte. Det äldsta barnet slutade skolgången förra året.

Dödsorsaken var difteri av farligaste art.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!