Sinnessjuk av att tugga snus ~ 1893

Den 11 november skickades en dräng i Sevalla till Uppsala hospital, sedan det blivit konstaterat att han led av sinnesförvirring.

Professor Kjellberg förklarade att han blivit sinnesrubbad till följd av att ha tuggat snus.

Drängen, som den 18 denna månad skrevs ut som botad, hade på hospitalet flera olyckskamrater som också ådragit sig sinnessjukdom av snustuggning.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!