Sjutton gånger förlovad och ännu ej tjugo år ~ 1899

I de excentriska yankees land har det börjat att utveckla sig en högst egendomlig sed, i det unga flickor konkurrerar med varandra om att ha varit förlovade det största antalet gånger.

En ung skönhet i den kaliforniska staden Los Angeles har satt rekordet. Hon har nämligen, trots att hon ännu inte är 20 somrar gammal, redan varit förlovad 17 gånger och slagit upp igen. Och nu är hon i färd med att låna sitt öra åt den 18:e friaren.

I de bättre kretsarna i Amerika är det nämligen inte bruk att sända tillbaka brev, ringar, och presenter, när en förlovning bryts. Och vad den företagsamma frökens beundrare angår, så skrämmer spåren dem inte. De förökas tvärtom med varje dag och överbjuder varandra för att kunna segra över medtävlarna. Föremålet för deras beundran är nämligen lika rik som bedårande vacker.

Den unga damens försvar gentemot det mod, till vilket hon gett impuls, och som av hennes beundrare bragt henne titeln ”brudarnas drottning”, är för övrigt mycket ideellt. Hon säger nämligen att hon endast vill äktas för sin egen skull.

Men med alla dem, som hon hittills förlovat sig med, har det varit så, att hennes ädla mammon var det, som mest intresserade dem, och därför har hon gett dem respass.

Hon förfäktar vidare den åsikten, denna dollarprinsessa, att man först kan lära känna en mans verkliga karaktär genom att vara förlovad med honom.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!