Skandinaviskt slavliv i Amerika ~ 1890

Under de senare åren har det blivit ganska vanligt i Amerika att rika utlänningar, som inte beständigt uppehåller sig i Förenta staterna, uppköper stora landsträckor i Illinois, Pennsylvanien, Iowa m.fl. stater, där dylika kan fås.

Genom sina agenter låter dessa godsägare stycka jorden och utarrendera den till folk, nästan uteslutande emigranter, som lockas att underteckna kontrakt, varigenom de helt och hållet kommer i ägarens våld. Många av dessa arrendatorer är skandinaver. De måste betala en hög arrendeavgift, därnäst 8 eller flera procents ränta på detta arrende.

Ägaren bygger hus och lador åt dem, men de måste bestrida kostnaden för alla nödiga förändringar och reparationer. Husen är i de flesta fall eländigt byggda, varemot ladorna är i gott stånd, eftersom ägaren tillförsäkrat sig rätt att lägga beslag på spannmålen, därest arrendet inte erläggs ordentligt och han sålunda har intresse av att den inbärgade skörden inte förstörs.

En dylik blodsugare är irländaren William Scully i Loyan County i Illinois. Han har en gång i sitt hemland varit ådömd 12 månaders fängelse för det han piskat hustrun till en av sina arrendatorer. Det var vidare han som gav anledning till den blodiga sammandrabbningen i Ballycobey med hans arrendatorer, därvid två personer dödades. Sagda händelse, den s.k. Ballycobey-tragedin, framkallade irländska landakten av 1870.

Och i denne mans händer befinner sig för närvarande inte så få svenskar!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!