Skjut inte upp vad som nu kan göras ~ 1892

Walter Scott skrev en gång till en yngling, vilken erhållit en anställning och bett om råd, följande svar: ”Akta er för att uppskjuta! Gör strax vad ni har att göra, och tag er tid till vila och förströelse efter ert arbete, aldrig före.”

Att hushålla med tiden är rätta sättet att erhålla ledighet. På så sätt kan man alltid hinna med sitt arbete i tid, istället för att brådska i sista stunden. Om man stundtals förslösar sin tid är man i ständig brådska, oro och svårigheter, tills livet blir rentav en börda.

Lär man sig sätta tillbörligt värde på tiden, så medför detta punktliga vanor. Ingenting uppväcker så snart förtroende för en människa som punktlighet, och ingenting rubbar så snart förtroendet som frånvaron därav. Den som är punktlig vid ett överenskommet möte och inte låter dig vänta, visar att din tid har värde för honom lika såväl som hans egen. Således kan man genom punktlighet bevisa en person sin aktning.

Man kommer helt naturligt till den slutsats att den som är vårdslös om sin tid också är vårdslös om det han har för händer. När Washingtons sekreterare ursäktade sig för det han kom för sent, genom att skjuta skulden på sitt ur, sade Washington lugnt: ”Då får ni antingen lov att skaffa er ett annat ur eller också jag en annan sekreterare.”

Franklin sade en gång till en av sina tjänare, vilken alltid kom för sent, men alltid var färdig med en ursäkt: ”Jag har vanligtvis funnit att den som duger så bra till att ursäkta sig, duger ingenting annat till.”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!