Skomaskiner av svensk-amerikansk uppfinning ~ 1872

Skomaskiner av svensk-amerikansk uppfinning har man nu erhållit fullständiga.

En sådan maskin sätter arbetaren i stånd att på en timme göra ett par skor eller stövlar färdiga, och den kan skötas av en enda person. På en halv minuts tid sägs maskinen sy med beckad hamptråd en lädersula fast vid stöveln, varvid en gaslåga genom särskild anordning värmer becktråden.

En sådan maskin kostar likväl – tiotusen riksdaler, och hur många skomakare har väl råd att inköpa en dylik tingest?

Lämna ett svar

error: Content is protected !!