Slugt gjort av komiker ~ 1892

En komiker, som var engagerad för att en kväll roa gästerna på en bjudning, gjorde vid seansens slut ett litet pikant förslag. Var och en av de närvarande – han själv inberäknad – skulle göra en liten insats. Den samlade insatsen skulle vinnas av den av de närvarande som var i besittning av det mesta av en artikel som han – komikern – skulle fråga efter.

Man var intresserad av idén, och insatsen gick snart upp till bortåt 100 kronor. Då den sista kronan var lagd upp på bordet, sade komikern med ett litet slugt leende:

”Nå, mina herrar och damer, vilken av er har flest löständer?”

En dödstystnad följde på denna fråga; därefter utbrast ett skallande skratt löst, vilket likväl inte ljöd lika otvunget från allas läppar.

”Jag har tre”, fortsatte komikern. ”Vem har fler?”

Komikern strök de 100 kronorna i sin egen ficka.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!