Solrosornas nytta ~ 1903

Nedre Mississippidalen var förr en av de mest ohälsosamma trakterna i södra staterna. Invånarna var i större eller mindre grad angripna av feber. Sedan odlandet av solrosor började bedrivas i stor skala har dock förhållandena förbättrats och febersjukdomarna gradvis avtagit.

Även i andra avseenden har dess odling medfört nytta. Solrosväxten är nyttig på många sätt. Stora pappersbruk har uppstått i dessa trakter och växtfibrerna tillgodogörs för diverse ändamål. Av fröna pressas olja och av resterna från oljepressarna tillverkas solrosfrökakor, vilka utgör ett bra foderämne. Av de gula blommorna tillverkas ett färgämne och för biodlaren utgör solrosodlingarna ett av bina gärna besökt arbetsfält.

Även i andra tropiska sumptrakter har odling av solrosor i stor mängd provats med gott resultat. Minskning av febersjukdomarna har genast inträtt och i vissa fall har de så gott som utrotats.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!