Son, som vill innebränna sin mor ~ 1892

Natten till den 22 dennes anlade torparen Anders Bengtsson under Bråtabäcken i Källunga socken mordbrand på såväl stugubyggnaden som ladugården på sitt torp, varvid ladugården i grund nedbrann med däri befintlig gröda, jämte en ko, ett får och fyra höns.

På stugan, där elden anlagts vid ena gaveln medels en mängd påtänd torrved och halm, hade till all lycka ett större bräde nedfallit och kvävt elden, innan den hunnit utbreda sig, eljest hade även ett människoliv gått förlorat, i det att nämnde torpares 70-åriga moder låg där inlåst av sonen. Gumman har sedan en månad legat fjättrad vid sängen, vadan hon sannolikt inte kunnat undgå den hemska död som denne onaturlige son hade för avsikt att ge sin egen moder.

Då en närboende grannkvinna kl. 7 på tisdags morgon kom till stället, låg ladugården jämnad med marken, och Anders Bengtsson var försvunnen. Spaning börjades genast efter brottslingen, men utan att det ännu skall ha lyckats fastta honom.

Han lär vid flera tillfällen ha yttrat att han skulle ”steka käringen” (sin moder) och därefter ta livet av sig själv. Dock tror man, att han ännu strövar omkring i skogarna, till skräck för ortens befolkning, synnerligast som han hotat att även tända eld på ett par uppgivna bondgårdar.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!