Sot som i små kvantiteter ~ 1896

Sot som i små kvantiteter blandas i blomsterkruktjord, bidrar högst väsentligt till växters rotproduktion • Kommunalbladet, 1896

Lämna ett svar

error: Content is protected !!