Sprit och människor förlorade ~ 1906

Glasgow, onsdag.

I ett härvarande bränneri sprang idag en behållare, som innehöll 70 000 gallons sprit. Av den våldsamma kraft, varmed alkoholen utströmmade, slungades en del arbetare mot väggarna och skadades svårt. På gatan stod spriten över 2 fot högt. Inalles blev 14 personer skadade och en dödad.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!