Stora klungor på trottoarerna ~ 1906

Som ett oskick måste det betraktas att folk ställer sig i stora klungor på trottoarerna för att diskutera dagens on dits, under det förbipasserande måste plumsa ned på gatan eller tränga sig fram utmed husväggarna för att komma förbi ”diskussionsklubben”.

Antagligen behövs det inte mer än att saken påpekas för att var och en skall söka, så långt möjligt är, undvika att bli trafikhinder. De 12–20-åriga politici, som inte desto mindre anser sig böra exponera sina snillegåvor på ovannämnda sätt, skulle ju av polisen kunna få en vink om lämpligheten att upplösa sammankomsten.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!