Stränga stadsfullmäktige ~ 1899

Stadsfullmäktige i Des Moines, huvudstad i nordamerikanska staten Iowa, har utfärdat stränga förhållningsorder för stadens invånare.

Vid ljudet av en kolossal mistlur, som blåser kl. 11 på aftonen, måste alla stadens 50 000 invånare vara inne i sina hem, såvida de inte har laga förfall. Brott mot denna föreskrift straffas med böter på 50 dollars eller 20 dagars fängelse.

10 dollars plikt är pålagd förbrytelsen att spotta på trottoarerna.

Att kasta bananskal på trottoaren eller ställa till oväsen på gatan kan dra med sig en plikt på från 5 till 100 dollars.

Teatrarna och andra offentliga förlustelseställen måste stängas kl. 10.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!