Sultanen av Turkiet har 300 hustrur ~ 1893

Sultanen av Turkiet har 300 hustrur; Konungen av Dahomey 250; Shahen av Persien 400; Konungen av Siam 600; Konungen av Ashanti 3 000; och Kejsaren av Marocko 6 000 • Finanstidningen, 1893

Lämna ett svar

error: Content is protected !!