Sveriges dyrbaraste tjänare ~ 1889

Vilka är de? Kungen vars inkomster årligen uppgår till 1 ½ miljon kronor.

Därnäst kommer underståthållaren i Stockholm, som under de senaste åren tjänat den lilla nätta summan av 100 000 kronor per år.

Biskopen i Lund hade för en 20 år sedan 75 000 kronor årligen, men så bråkade de omänskliga frisinnade tidningarna och den då omänskliga riksdagen prutade ned lönen till 25 à 30 000 kronor per år. Stackars bisp! Nu lider han nog nöd.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!