Sysselsättning för barn ~ 1890

Gula ärtor läggs över natten i vatten. Vattnet silas av. Ärtorna torkas.

Barnen får dem nu tillsammans med en del tändstickor med avskrapad tändsats och kan därav förfärdiga varjehanda småsaker genom att sticka in stickorna i de mjuka ärtorna, såsom stolar, bord m.m., som sedan beläggs med papper, tyg eller dylikt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!