Utför det svåraste först! ~ 1906

En man, som var erkänd att vara en framstående affärsman, hade ett motto framför sig på sitt skrivbord, som löd: “Utför de svåraste sakerna först!”

Många män, som varit skickliga och som utfört ganska mycket arbete, har efter någon tid kommit till korta och stupat på vägen mot framgång, då någon obehaglighet som de inte varit i stånd att besegra kommit i vägen. Och detta obehagliga kan ibland ha varit obetydligt nog. Folk misslyckas så ofta just på grund av att de föraktar småsaker men dessa växer och blir större och större, och när det slutligen en gång gäller då har de vuxit upp till en stark och svåröverstiglig barriär mellan dem och framgången.

Om du tycker att dina ansträngningar nu borde ha nått sitt mål, men du ändå inte belönats med den efterlängtade framgången, håna då inte ödet utan se dig tillbaka och tänk efter, hur många, svåra och tråkiga göromål, du undandragit dig!

Du kan tycka att de inte har någon betydelse men du kan inte tänka dig hur din försumlighet på detta sätt omgestaltat ditt liv.

Vägen till framgång är knagglig. Det växer visserligen blommor – vackra blommor – här och där vid vägkanten, men oftast är de omgivna av täta, starka snår eller stora stenrösen, och den som vill skaffa sig blommorna måste först rulla bort alla de tunga stenarna och tränga igenom de täta snåren.

Den som skjuter upp ett svårt och obehagligt göromål en gång, han skjuter upp det två gånger, tre gånger – ja, nästan hur många som helst. Han drar sig undan, han utför det aldrig. Men de olyckliga följderna uteblir inte. En vacker dag kan han få sig ett svårt göromål förelagt, som måste utföras och som det är omöjligt att slippa undan, och då – ja, då blir följden att han “står på huvudet”.

Skjut därför aldrig upp en handling om än så svår! Dra inte ut på tiden för det kan medföra svåra följder! Utför göromålen i den ordning de kommer och hoppa inte över de svåra! Helst dock: Utför det svåraste först

Lämna ett svar

error: Content is protected !!