Tanke ila! ~ 1898

Människotanke, upp dig svinga
till de rymders helga slott,
där ej tomma fraser klinga,
blandade med fördom blott!

Tanke, flyg till högre trakter,
där ett mål du hinna skall,
där ej slentrianers makter
skola bringa dig på fall;

Där ej en blodsdroppe gjutes
utav människohänder ut,
därav livet endast njutes,
sorg och mödor äro slut!

Tanke, höj dig till de zoner,
där ej tadlets intressent,
lögnen, döma ska personer,
fyllda utav kärlek jämt!

Dit, där idealen skola
skymta fram i härlig dag,
dit, där livets stora skola
håller sin examensdag;

Dit, där ondska sig ej blandar
uti människornas lott,
dit, där ingen bödel vandrar,
härjande allt skönt och gott;

dit, där trötta finna vila
och hemlösa finna bo –
dit, o tanke, bör du ila
utan rast och utan ro!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!