Tio goda budord ~ 1898

1. Frisk luft natt och dag är grundvillkoret för hälsan och bästa skyddet mot lungsjukdomar.

2. Rörelse är liv. Dagliga kroppsövningar i det fria, antingen genom arbete, promenader eller idrott, motarbetar verkan av ett hälsoskadligt stillasittande.

3. Måttlighet och enkelhet i mat och dryck äro den bästa garantien för ett sunt och långt liv.

4. Noggrann vård av huden och förnuftig härdning, t.ex. genom kalla avsköljningar varje dag och ett varmt bad i veckan, såväl vinter som sommar, befordra i väsentlig grad hälsan och skydda säkrast mot de s.k. förkylningssjukdomarna.

5. Dräkten får inte vara för varm, så att den förvekligar, samt inte sitta för trångt; den bör följa hälsans och välbefinnandets lagar hellre än modets. (Vad säger du om det, unga läsarinna?)

6. En hälsosam bostad måste vara solig, torr, rymlig, ren, ljus, behaglig och hemtrevlig.

7. Noggrann renlighet i allt, såsom luft, föda, vatten, hud, linne, kläder o.s.v., är i förening med måttlighet det bästa skyddet mot alla smittsamma sjukdomar.

8. Regelbundet arbete är läkemedel för kropp och själ, en tillflykt och tröst i lidandet, vårt livs lycka.

9. Ändamålsenlig vila och förströelse finner man ej i larmande fester; natten tillhör, enligt naturens ordning, sömnen.

10. Ett gangrikt, på arbete, ädla gärningar och sann glädje rikt liv är slutmålet för all hälsovård. Det redliga strävandet att för familjen vara en god medlem, i sitt yrke en mästare, för fosterlandet en plikttrogen medborgare, ger åt livet ett värdigt innehåll.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!